Intézményi és építési hulladékok

A nem veszélyes hulladékok közül a háztartási hulladék után az építési és bontási hulladék keletkezik a legnagyobb mennyiségben. Éves szinten körülbelül 10 millió tonna kerül lerakásra (ebből 7 millió tonna a kitermelt talaj), mégpedig a legtöbb helyen a háztartási hulladékkal vegyesen. A jelenlegi minimális (1-2 %-os) hasznosítási
arány növelése érdekében a jövőben ezen hulladékfajta részére az OHT speciális (inert) hulladéklerakók építését irányozta elő.

Telefon