Veszélyes hulladékok

Megváltozott fogyasztói szokásaink, de főleg az ipar fejlődése következtében egyre több olyan anyaggal találkozunk az általunk vásárolt termékekben, amelyek – szemben nagyszüleink hulladékával – már nem bomlanak le, a környezet nem képes a hatásukat elviselni, vagyis szennyezik a talajt, a vizet. Veszélyes hulladékok keletkezhetnek a háztartásban, de az ipari termelés maradékaként is.
Néhány példa a veszélyes tulajdonságra és az azokból származó
következményekre:

 • Ártalmas: anyagok és készítmények, amelyek belégzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén halált vagy heveny egészségkárosodást okozhatnak.
 • Mérgező: anyagok és készítmények, amelyeknek belélegzése, lenyelése vagy a bőrön át történő felszívódása kis mennyiségben is halált vagy heveny egészségkárosodást vált ki.
 • Karcinogén: anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön vagy a nyálkahártyán keresztül, vagy egyéb úton a szervezetbe jutva daganatot indukálnak, vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik.
 • Maró (korrozív): anyagok és készítmények, amelyek élő szövettel érintkezve azok elhalásához vezetnek.
 • Fertőző anyagok: életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazzák, amelyek ismert módon vagy megalapozott feltételezések szerint betegséget okoznak az emberben vagy más élő szervezetben.
 • Reprodukciót és az utódok fejlődését károsító: anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva megzavarják, általában gátolják a reprodukciót, illetve az utódokban morfológiai, illetőleg funkciós károsodást váltanak ki, vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik.

A háztartásokban keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról
(Részlet a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletből)
A HÁZTARTÁSOKBAN KELETKEZŐ NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK

 • Elkülönítetten gyűjtött hulladékfrakciók
 • papír és karton, üveg
 • biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok
 • ruhanemű
 • textíliák
 • étolaj és zsír
 • festékek, tinták, ragasztók és gyanták; mosószerek; gyógyszerek; elemek és akkumulátorok; kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések mindezek akkor, ha nem tartalmaznak veszélyes anyagokat
 • fa, műanyagok, fémek
 • Kéménysöprésből, kerti és parkokból származó hulladékok
 • Közelebbről nem meghatározott egyébfrakció
 • Biológiailag lebomló hulladékok
 • Talaj és kövek
 • Egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok
 • Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is
 • Piacokon keletkező, úttisztításból származó hulladék
 • Emésztőgödrökből, szennyvíz tisztításából származó iszap
 • Lom és közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok

A HÁZTARTÁSOKBAN KELETKEZŐ VESZÉLYES HULLADÉKOK

 • Oldószerek savak, lúgok, fényképészeti vegyszerek
 • Növényvédő szerek
 • Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
 • Klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések
 • Étolaj és zsír
 • Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták mosószerek
 • Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
 • Elemek és akkumulátorok
 • Veszélyes anyagokat tartalmazó fa és kiselejtezett elektromos és elektronikus
  berendezések

 

Telefon